สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุฝนตกหนัก บริเวณภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมา ณ ชุมชมธนาภาวิลเลจรวมใจพัฒนา ม.11 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *