พิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

” ความสำเร็จ จากความเพียร ที่ภาคภูมิ “เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางรับราชการ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี ผอ.กอง.สธ.ทน.2, หน.ฝ่ายกิจการพิเศษ ทน.2, รรก.ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2

Continue Reading

พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 2 ระหว่างพลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านปัจจุบัน) กับ พลตรี บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านใหม่) โดยมีผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Continue Reading