พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ( CPX ) ในงานการฝึกหน่วย กรม ร. RDF ตามที่ ทบ.(ยศ.ทบ.) ได้กำหนดให้จัดการฝึก และตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.ประจำปี 2563 โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยประกอบกำลังหลักในฐานะ กรม ร. RDF ในการนี้ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล โดยมี พันเอก วิชิต มักการุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6/ ผบ.หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทบ.ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
news#1

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ( CPX ) ในงานการฝึกหน่วย กรม ร. RDF ตามที่ ทบ.(ยศ.ทบ.) ได้กำหนดให้จัดการฝึก และตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของ ทบ.ประจำปี 2563 โดยมี กรมทหารราบที่ 6 เป็นหน่วยประกอบกำลังหลักในฐานะ กรม ร. RDF ในการนี้ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับกำลังพล โดยมี พันเอก วิชิต มักการุณ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 6/ ผบ.หน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ทบ.ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ( CPX ) ในงานการฝึกหน่วย กรม ร. RDF ตามที่...
Read More
พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับประธานฝ่าย ทบ.สหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการฝึกผสมระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ รหัสการฝึก Hanuman Guardian 20 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่าย ทบ. (ผู้แทน ผบ.ทบ.) และ MAJ GEN John P. Johnson USARPAC, Deputy Commander รอง ผบ.กกล.ทางบกภาคพื้นแปซิฟิก สหรัฐฯ ณ ห้องรับรอง บก.ร.23 และ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
news#1

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับประธานฝ่าย ทบ.สหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการฝึกผสมระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ รหัสการฝึก Hanuman Guardian 20 โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฝ่าย ทบ. (ผู้แทน ผบ.ทบ.) และ MAJ GEN John P. Johnson USARPAC, Deputy Commander รอง ผบ.กกล.ทางบกภาคพื้นแปซิฟิก สหรัฐฯ ณ ห้องรับรอง บก.ร.23 และ ลานอเนกประสงค์ ทภ.2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

เมื่อ 24 ก.พ. 63 เวลา 0915 - 1130 พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับประธานฝ่าย ทบ.สหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการฝึกผสมระหว่าง ทบ.ไทย และ ทบ.สหรัฐฯ รหัสการฝึก...
Read More
พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา Big ClearingDay ณ พัน.สพ.กระสุน22 บชร.2 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
news#1

พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา Big ClearingDay ณ พัน.สพ.กระสุน22 บชร.2 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2563 พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกำลังพลจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดเมืองนครราชสีมา Big ClearingDay ณ พัน.สพ.กระสุน22 บชร.2 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา
Read More
พลโทอัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้า ให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอมินอล21 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา และ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรของข้าราชการกองทัพน้อยที่ 2 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
news#1

พลโทอัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้า ให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอมินอล21 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา และ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยมบุตรของข้าราชการกองทัพน้อยที่ 2 ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. พลโทอัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและกระเช้า ให้กับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงที่ห้างเทอมินอล21 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา...
Read More
พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
news#1

พลตรี สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.15 น พล.ต.สุทิน เบ็ญจวิไลกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2563 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี...
Read More
1 2 3

การรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 2563

การรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2563 รับสมัคร 25 ก.พ. ถึง 3 มี.ค. สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ กองทัพน้อยที่ 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ชกท.๗๕๐) ผกม.ทน.๒ (อัตรา ส.อ.) กองทัพน้อยที่ 2 ขอเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก จากเดิม วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เป็น วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 และ เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบ จากเดิม วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เป็น วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 รายละเอียดนอกนั้นคงเดิม จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่อง ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

ตามที่ กองทัพน้อยที่ 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 อัตรา ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ชกท.๗๕๐) ผกม.ทน.๒ (อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า ส.) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 นั้น กองทัพน้อยที่ 2 ขอประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 1.ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 0700 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2.ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบ และนำชุดกีฬามาเพื่อทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วย 3.หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบคัดเลือกตามเวลาที่กำหนดไว้…

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1.ตาม กองทัพน้อยที่ 2 ได้ประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1อัตรา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ชกท.750) ผกม.ทน.2(อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า ส.) และทำการสอบคัดเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น กองทัพน้อยที่ 2 ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ดังนี้ 1.1 นายสุรศักดิ์     เขตเขว้า     ได้ลำดับที่ 1 (เป็นตัวจริง)1.2 นายนรากร       กองแก้ว     ได้ลำดับที่ 2 (เป็นตัวอะไหล่ลำดับที่ 1)1.3 นายไกรภพ      บุญเอก      ได้ลำดับที่ 3 (เป็นตัวอะไหล่ลำดับที่ 2)1.4 นายเศกฐวุฒิ    มีชำนาญ    ได้ลำดับที่ 4 (เป็นตัวอะไหล่ลำดับที่…

0 comments