พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 และอวยพรปีใหม่พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 และอวยพรปีใหม่พร้อมทั้งมอบของขวัญปีใหม่แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 0730 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา...
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ 70 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ 70 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 0600 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนา โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ครบรอบปีที่ 70 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 9...
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 0900 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา  จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล”ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล”ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เรื่อง “โคก หนอง นา โมเดล”ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างและบูรณาการงานด้านกิจการมวลชน กองทัพภาคที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างและบูรณาการงานด้านกิจการมวลชน กองทัพภาคที่ 2

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 1330 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างและบูรณาการงานด้านกิจการมวลชน กองทัพภาคที่ 2 ณ ห้องประชุม (1) กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี...
Read More
1 2 3 7

Posts not found