“มทน.2 ห่วงใยกำลังพล ดูแลอย่างทั่วถึง”
news#1

“มทน.2 ห่วงใยกำลังพล ดูแลอย่างทั่วถึง”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร.อ. มานิตย์ ศรีภักดี กำลังพลของหน่วย ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในวัน Big Cleaning Day ทำให้แขนหักทั้ง...
Read More
“ส่งกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้กับครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2”
news#1

“ส่งกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้กับครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2”

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยม นางอารุณ ปิ่นงาม มารดาของ ส.ท.ปณิธาน ปิ่นงาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2...
Read More
“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”
news#1

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในหน่วย พร้อมสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามดำริของ แม่ทัพน้อยที่ 2...
Read More
“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”
news#1

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ทินกร ช่างสลัก รอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่...
Read More
“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”
news#1

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของกองทัพน้อยที่ 2 ประจำปี 2565 (ห้วงวันที่ 16 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2565)...
Read More
1 2 3 12

Posts not found