กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมเนื่องในวันธงชาติไทย

พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ หน้า ตึกกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล

แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบบ้านตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” และมอบรถวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และพิการทุพพลภาพ เมื่อ 19 ก.ย. 65 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “กองทัพบกสร้างบ้านทั่วไทยถวายเป็นพระราชกุศล” ให้กับ นางสะอ่อน สุนประโคน อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 268 ม.11 บ.ผไทรวมพล ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งป่วยพิการ และมีฐานะยากจน โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างจาก มทน.2 และ ฉก.ทพ.26 จัดกำลังพลชุดช่าง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากนั้นได้มอบรถวิลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ ป่วยติดเตียง และพิการทุพพลภาพในพื้นที่ จำนวน 4 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและภาระทางครอบครัว ให้ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ อ.ละหานทราย…

Continue Reading

กองทัพน้อยที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566

กองทัพน้อยที่ 2 เปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 โดยให้รับสมัครทหารกองเกิน อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2566 (เกิด พ.ศ. 2546-2548) และผู้ที่มีอายุ 22-29 ปีบริบูรณ์(เกิด พ.ศ. 2537-2544https://rcm66.rta.mi.th/

Continue Reading

กองทัพน้อยที่ 2 รวมใจลงนามถวายพระพรฯ เทิดไท้ องค์ราชัน

27 กรกฎาคม 2565 เวลา 0830 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 นำคณะผู้บังคับบัญชา​ ข้าราชการ​ กองทัพน้อยที่ 2 และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

เปิดบ้าน ต้อนรับน้องเล็ก Army Open House

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชากองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมพบปะทหารใหม่และญาติทหารใหม่ ในการนี้แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้ให้โอวาทในเรื่องการศึกษาต่อ และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวของทหารใหม่ ณ ห้องอบรมกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

รับ – ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อเวลา 07.45 น. รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อเวลา 13.55 น. ร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

Continue Reading

พิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย มทน.2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณ ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/64 จำนวน 6 นาย ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของ พลทหาร เจตริน จันทร์สา

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวของ พลฯ เจตริน จันทร์สา พร้อมมอบเครื่องใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งบ้านพักอาศัยของครอบครัวได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย(พายุฤดูร้อน) ณ บ้านเลขที่ 80/1 หมู่ 9 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

การรับตรวจกิจการของอนุศาสนาจารย์ กองทัพบก

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 รับการเยี่ยมคำนับจาก ผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบกหัวคณะชุดตรวจฯ และคณะชุดตรวจฯเดินทางไปตรวจที่บูชาและรับการฟังไหว้พระสวดมนต์ของทหารกองประจำการ ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการต่างๆของ การรักษาความมั่นคงภายในภาค 2

เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 0900 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่ 2/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตาม การดำเนินโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงาน ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงาน และรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ตำบลดังกล่าว ต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไพรพัฒนา,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ณ วัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 1100 พลโท กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย แม่ทัพน้อยที่…

Continue Reading