พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารกองประจำการ กองทัพน้อยที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลออกฝึกตามวงรอบ”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงชีพในป่า ของกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ในห้วงของการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2566 (นอกที่ตั้ง) พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ณ พื้นที่โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกและแปลงทดลองเกษตรกรรม ทภ.2 (พลพัฒนา 2)

Continue Reading

“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”

“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ณ ห้องอบรมกองร้อย กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงร่างกาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ในรอบต่อไป… พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พบปะให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ให้กับน้องทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้นำ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” ข้อที่ 6 มาสอนน้องทหาร เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือ และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชิวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

Continue Reading

พิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน “หมวกและผ้าพันคอ จิตอาสา”

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.66 กองทัพน้อยที่ 2 จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอ จิตอาสาพระราชทาน โดยหน่วยได้จัดกำลังพลของหน่วยที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ,พลทหารกองประจำการและครอบครัวของกำลังพล ซึ่งเป็นกำลังพลจิตอาสาเข้ารับพระราชทานฯ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธี

Continue Reading

“สืบสานศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัว แม่ไม้มวยไทย”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรีภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย พันเอกทวีป วัชรเกียรติ รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการมวยไทยขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 โดยมี พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 150 นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“มุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยกำลังใจเต็มร้อย”

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมน้องทหารกองประจำการ กองทัพน้อยที่ 2 ที่จะลงสนามสอบเข้าโรงเรียนนักเรียนนายสิบทหารบก ในวันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อมอบโอวาท และสร้างกำลังใจให้น้องๆทหารในการสอบที่กำลังจะมาถึงนี้

Continue Reading

“กองทัพสร้างนักรบ สนามรบสร้างวีรบุรุษ”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 พลตรีภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประตูชุมพล เนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี 2566 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

งานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกู้แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมครอบครัว ร่วมพิธีเปิดและเที่ยวชมงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้แผ่นดิน ประจำปี 2566 ภายในงานมีการจัดแสดงตลาดน้ำย้อนยุค ร้านขายอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การแสดงโขน, การละเล่นพื้นบ้าน, มวยไทยโบราณ, การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมรับประทานอาหารกับน้องๆทหารเพื่อชื่นชมและให้กำลังใจหลังปฏิบัติภารกิจ

18 มกราคม 2566 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 กรุณาจัดอาหารมื้อพิเศษและร่วมรับประทานอาหารกับทหารกองประจำการ กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ หลังกลับจากการเข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ณ โรงประกอบเลี้ยง ร้อย.บก.ทน.2

Continue Reading

18 มกรา สาบานตนต่อธงชัยเฉลิมพล

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และทหารกองประจำการ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงออกถึงการเป็นทหารของชาติโดยสมบูรณ์ พร้อมที่จะยึดมั่น และรักษาสัจจะวาจาที่จะปกป้องค้ำจุนประเทศชาติให้มีความมั่นคงสืบไป

Continue Reading