พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสักการะเทิดทูนวีรกรรมที่ท่านฯ ได้เสียสละและกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประตูค่ายสุรนารี (ช่องทาง 1) จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรูจนทำให้ จังหวัดนครราชสีมา พ้นจากการรุกรานของข้าศึก นางสาวบุญเหลือถือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรี ที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ท้าวสุรนารี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก คณิต ชิตทรงสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลองครบรอบ 556 ปี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10,000 รูป

“ทน.2 ร่วมบุญใหญ่ ฉลองเมืองโคราช 556 ปี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนกุศลแด่ “ท้าวสุรนารี” โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันโท อำนาจ ศุขกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ฝ่ายแผน กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ฯ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้ กองทัพน้อยที่ 2 ได้ร่วมสมทบทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

Continue Reading

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ภาค ตอ./น. โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผวจ.ข.ก.(1)เป็นประธาน

” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ “วันที่ 28 ก.พ. 67 พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ ” โดยมีวิทยากรจาก ภ.ตร.ภาค 4 บรรยายให้ความรู้ ณโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไป

Continue Reading

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สำหรับใช้ประกอบพิธีทางศาสนา และเป็นเจ้าภาพถวายผ้าป่าสามัคคี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเด็กกำพร้าผู้ด้อยโอกาส บุตรหลานข้าราชการต่างๆ ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Continue Reading

คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และ คุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมฯ ได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะฯ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาชีพเสริม ปลดหนี้สิน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading