พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ และทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากฝ่ายทหาร ข้าราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading

กองทัพน้อยที่2 จัดกำลังพล พร้อมด้วย น้องๆ ทหารกองประจำการ เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ การจัดหางานก่อนปลดประจำการ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการสมัครงานผ่าน Application และเข้าเว็บไซต์ ” www.jobforthaiarmy.com ”

กองทัพบก จับมือ CP แนะนำอาชีพ ก่อนปลดประจำการ น้องทหารต้องมีงานทำ เพื่อศึกษาข้อมูลและสมัครตามตำแหน่งที่ชอบ สำหรับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 31 ต.ค. 66 นี้ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ และทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากฝ่ายทหาร ข้าราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 คณะผู้บังคับบัญชาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช

“ กองทัพน้อยที่ 2 รวมใจ ให้เลือด ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” แม่ทัพน้อยที่ 2 คณะผู้บังคับบัญชาฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาล ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้เลือด ไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

กองทัพน้อยที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฯ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช

“ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำนุบำรุงศาสนสถาน “เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 กองทัพน้อยที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฯ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช ลงพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาดสวยงาม ณ วัดหัวสะพาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

“ทน.2 ร่วมประกอบพิธี ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาพระบรมรูป ร.5 ค่ายสุรนารี

Continue Reading

พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

“ทน.2 ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราชฯ”เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว

“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว “เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน ญาติพี่น้อง ผู้ที่สนใจ และได้รับเกียรติจาก พันเอก ชาติชาย ศรีสุราช ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้น้องๆพลทหาร ได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อไป ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์​ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา​ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ

Continue Reading

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading