กองทัพน้อยที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฯ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช

“ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำนุบำรุงศาสนสถาน “เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 กองทัพน้อยที่ 2 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฯ กำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับผู้นำชุมชน สมาคมสตรีอาสารักษาดินแดน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชและวันปิยมหาราช ลงพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนสถาน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุโบสถและบริเวณโดยรอบ ให้มีความสะอาดสวยงาม ณ วัดหัวสะพาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

“ทน.2 ร่วมประกอบพิธี ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาพระบรมรูป ร.5 ค่ายสุรนารี

Continue Reading