พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู ให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู,ระบบพิษ,การเผชิญเหตุ,การปฐมพยาบาล,การจับ-เคลื่อนย้ายสัตว์มีพิษประเภทงู ให้ถูกวิธีและปลอดภัย ทั้งสัตว์และผู้เคลื่อนย้าย

“ทน.2 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู”เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 โดยมี นายวรุฬ จิโนแสง ที่ปรึกษาชมรมอสรพิษวิทยาภาคอีสาน เป็นหัวหน้าวิทยากรฯ การอบรมในครั้งนี้คณะวิทยากรได้นำงูชนิดต่างๆ ออกมาแสดงให้แก่กำลังพลได้เห็นถึงพฤติกรรม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่องู ไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษ หรืองูที่ไม่มีพิษก็ตาม มีการสาธิตวิธีการเข้าหางูที่ถูกต้องปลอดภัย นอกจากนั้นชุดวิทยากรยังให้กำลังพลที่ร่วมการอบรมได้มีโอกาสการสัมผัสกับงูแบบใกล้ชิด หลังจากการอบรมในภาคทฤษฎีจบ จะเป็นการอบรมในภาคปฏิบัติโดยชุดวิทยากรได้ให้กำลังพลที่เข้าอบรมได้ทดลองจับงูชนิดต่างๆ ด้วยวิธีที่ต่างกันตามชนิดและขนาดของงูอีกด้วย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2

Continue Reading

พันเอก ชวรัชต์ ทรงสุนทร รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหัวสะพาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทน.2 ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา จิตอาสาพัฒนาวัดหัวสะพาน พันเอก ชวรัชต์ ทรงสุนทร รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหัวสะพาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยได้นำกำลังพลจิตอาสา ภายในหน่วย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้มีความสวยงาม สะอาดตา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย”

“ ทน.2 ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย” และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย…

Continue Reading

พันโท เดชเผชิญ อั่วกลาง นายทหารติดต่อ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 พันโท เดชเผชิญ อั่วกลาง นายทหารติดต่อ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 31 มีนาคม “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันคล้ายวันพระราชสมภพ) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี”เงินถุงแดง

Continue Reading

พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสักการะเทิดทูนวีรกรรมที่ท่านฯ ได้เสียสละและกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประตูค่ายสุรนารี (ช่องทาง 1) จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรูจนทำให้ จังหวัดนครราชสีมา พ้นจากการรุกรานของข้าศึก นางสาวบุญเหลือถือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรี ที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ท้าวสุรนารี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก คณิต ชิตทรงสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลองครบรอบ 556 ปี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10,000 รูป

“ทน.2 ร่วมบุญใหญ่ ฉลองเมืองโคราช 556 ปี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนกุศลแด่ “ท้าวสุรนารี” โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันโท อำนาจ ศุขกลิ่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง ฝ่ายแผน กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ ฯ เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จ.นครราชสีมา ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้ กองทัพน้อยที่ 2 ได้ร่วมสมทบทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดทุนทรัพย์ ได้นำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

Continue Reading

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินแผนงาน/โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้นที่ภาค ตอ./น. โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผวจ.ข.ก.(1)เป็นประธาน

” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ “วันที่ 28 ก.พ. 67 พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ บรรยายในหัวข้อเรื่อง ” รู้เท่าทันกลลวงออนไลน์ ” โดยมีวิทยากรจาก ภ.ตร.ภาค 4 บรรยายให้ความรู้ ณโรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในพื้นที่รับผิดชอบ ของแต่ละหน่วยงานในโอกาสต่อไป

Continue Reading