พ.ท.ณัฐภัทร จันทร์ดี ผช.ผอ.กยก.ฝ่ายปฏิบัติการ ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 นำกำลังพล ทน.2 เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และสมาชิก สม.ทบ.สาขา ทภ.2 ในพื้นที่ จว.น.ม.

“ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา”เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 67 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธาน สม.ทบ.สาขา ทภ.2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี จว.น.ม.

Continue Reading

พ.อ.ชาติชาย ศรีสุราช ผอ.กยก.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีเปิดงาน “วิสาขปุณณมี พุทธประเพณีศรีย่าโม ปีที่ 8 ฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2567”

“ วิสาขปุณณมี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ คู่เมืองโคราช ในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา Terminal 21 Korat “เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 6 วัด ประดิษฐาน ณ หอคอย SKYDECK ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนลอยฟ้า สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมไหว้พระทำบุญ เสริมบารมีภายในงานวันสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 67 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธีฯ

Continue Reading

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู ให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู,ระบบพิษ,การเผชิญเหตุ,การปฐมพยาบาล,การจับ-เคลื่อนย้ายสัตว์มีพิษประเภทงู ให้ถูกวิธีและปลอดภัย ทั้งสัตว์และผู้เคลื่อนย้าย

“ทน.2 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู”เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 โดยมี นายวรุฬ จิโนแสง ที่ปรึกษาชมรมอสรพิษวิทยาภาคอีสาน เป็นหัวหน้าวิทยากรฯ การอบรมในครั้งนี้คณะวิทยากรได้นำงูชนิดต่างๆ ออกมาแสดงให้แก่กำลังพลได้เห็นถึงพฤติกรรม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่องู ไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษ หรืองูที่ไม่มีพิษก็ตาม มีการสาธิตวิธีการเข้าหางูที่ถูกต้องปลอดภัย นอกจากนั้นชุดวิทยากรยังให้กำลังพลที่ร่วมการอบรมได้มีโอกาสการสัมผัสกับงูแบบใกล้ชิด หลังจากการอบรมในภาคทฤษฎีจบ จะเป็นการอบรมในภาคปฏิบัติโดยชุดวิทยากรได้ให้กำลังพลที่เข้าอบรมได้ทดลองจับงูชนิดต่างๆ ด้วยวิธีที่ต่างกันตามชนิดและขนาดของงูอีกด้วย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2

Continue Reading