“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว

“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว “เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน ญาติพี่น้อง ผู้ที่สนใจ และได้รับเกียรติจาก พันเอก ชาติชาย ศรีสุราช ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้น้องๆพลทหาร ได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อไป ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2

Continue Reading