พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 และพลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 และพลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13…

Continue Reading

พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด หัวหน้าสำนักงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหารกองประจำการ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในหน่วย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด หัวหน้าสำนักงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหารกองประจำการ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในหน่วย โดยดำเนินการจิตอาสาพัฒนา ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงเกษตร กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

Continue Reading

พ.ท.ณัฐภัทร จันทร์ดี ผช.ผอ.กยก.ฝ่ายปฏิบัติการ ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 นำกำลังพล ทน.2 เข้าร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วมกับหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ และสมาชิก สม.ทบ.สาขา ทภ.2 ในพื้นที่ จว.น.ม.

“ร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา”เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 67 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยมี พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธาน สม.ทบ.สาขา ทภ.2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถานค่ายสุรนารี จว.น.ม.

Continue Reading

พ.อ.ชาติชาย ศรีสุราช ผอ.กยก.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีเปิดงาน “วิสาขปุณณมี พุทธประเพณีศรีย่าโม ปีที่ 8 ฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2567”

“ วิสาขปุณณมี สักการะพระบรมสารีริกธาตุ คู่เมืองโคราช ในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา Terminal 21 Korat “เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 6 วัด ประดิษฐาน ณ หอคอย SKYDECK ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนลอยฟ้า สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ร่วมไหว้พระทำบุญ เสริมบารมีภายในงานวันสัปดาห์วันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 21-31 พ.ค. 67 โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รอง ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธีฯ

Continue Reading

พันเอก ชวรัชต์ ทรงสุนทร รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหัวสะพาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทน.2 ร่วมใจทำนุบำรุงศาสนา จิตอาสาพัฒนาวัดหัวสะพาน พันเอก ชวรัชต์ ทรงสุนทร รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหัวสะพาน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยได้นำกำลังพลจิตอาสา ภายในหน่วย ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดให้มีความสวยงาม สะอาดตา

Continue Reading

พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย”

“ ทน.2 ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ “เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมร้องเพลง “พระเทพแห่งไทย” และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลจิตอาสา ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย…

Continue Reading

พันโท เดชเผชิญ อั่วกลาง นายทหารติดต่อ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 พันโท เดชเผชิญ อั่วกลาง นายทหารติดต่อ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานฯ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมาวันที่ 31 มีนาคม “วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” (วันคล้ายวันพระราชสมภพ) พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จนมี”เงินถุงแดง

Continue Reading

พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2567 พล.ต.ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ และคุณเปมนีญ์ คันธา รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธี บวงสรวงสักการะ และเปลี่ยนผ้าสไบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เนื่องในวันฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการสักการะเทิดทูนวีรกรรมที่ท่านฯ ได้เสียสละและกล้าหาญในการปกป้องประเทศชาติ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีฯ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประตูค่ายสุรนารี (ช่องทาง 1) จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อระลึกถึงวีรกรรมที่ได้พลีชีพเพื่อชาติต่อสู้กับอริราชศัตรูจนทำให้ จังหวัดนครราชสีมา พ้นจากการรุกรานของข้าศึก นางสาวบุญเหลือถือเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไทยในฐานะวีรสตรี ที่มีส่วนสำคัญในการกอบกู้เมืองนครราชสีมา ร่วมกับ ท้าวสุรนารี ณ บริเวณอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

พันเอก คณิต ชิตทรงสวัสดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลองครบรอบ 556 ปี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10,000 รูป

“ทน.2 ร่วมบุญใหญ่ ฉลองเมืองโคราช 556 ปี” เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ผู้สถาปนาเมืองนครราชสีมา และอุทิศส่วนกุศลแด่ “ท้าวสุรนารี” โดยมีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading