พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ และทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากฝ่ายทหาร ข้าราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading

กองทัพน้อยที่2 จัดกำลังพล พร้อมด้วย น้องๆ ทหารกองประจำการ เข้าร่วมรับฟังประชาสัมพันธ์ การจัดหางานก่อนปลดประจำการ พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการสมัครงานผ่าน Application และเข้าเว็บไซต์ ” www.jobforthaiarmy.com ”

กองทัพบก จับมือ CP แนะนำอาชีพ ก่อนปลดประจำการ น้องทหารต้องมีงานทำ เพื่อศึกษาข้อมูลและสมัครตามตำแหน่งที่ชอบ สำหรับทหารกองประจำการ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก กับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการจัดหางานให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 31 ต.ค. 66 นี้ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพภาคที่ 2 ให้เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีฯ ฝ่ายฆราวาสในพิธีเททองยอดฉัตรเจดีย์ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากดินแดนพุทธภูมิ และทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 โดยมีผู้แทนจากฝ่ายทหาร ข้าราชการในพื้นที่ และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาร่วมพิธีฯ ณ วัดบ้านหนองบั่ว ต.เขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Continue Reading