พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *