พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 2 ระหว่างพลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านปัจจุบัน) กับ พลตรี บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านใหม่) โดยมีผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *