พิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

” ความสำเร็จ จากความเพียร ที่ภาคภูมิ “เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางรับราชการ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี ผอ.กอง.สธ.ทน.2, หน.ฝ่ายกิจการพิเศษ ทน.2, รรก.ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *