“ทุกภารกิจมีความสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทุกเวลา”
news#1

“ทุกภารกิจมีความสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทุกเวลา”

"ทุกภารกิจมีความสำคัญ ต้องเตรียมพร้อมทุกเวลา"27 ต.ค.65 เวลา 1330 พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสธ.ทน.2 ตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ ของหน่วย เพื่อความพร้อมรบสูงสุด ณ มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2
Read More
“จิตอาสา อยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้”
news#1

“จิตอาสา อยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้”

“จิตอาสา อยู่ที่ไหนก็ทำความดีได้”27ต.ค.65 เวลา 1000 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในกองทัพน้อยที่ 2 และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ พัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมการปลูกพืชผักที่ได้รับจากโครงการทหารพันธุ์ดี ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ...
Read More
“วินัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ”
news#1

“วินัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ”

“วินัย คือบันไดสู่ความสำเร็จ”27ต.ค.65 กำลังพล ทน.2 ทุกนาย ร่วมกิจกรรมรวมแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และรับฟังคำชี้แจงจากผู้บังคับบัญชา, กอง สธ.ทน.2 และในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 ได้กรุณามอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณให้กับ จ.ส.อ. อดิศักดิ์ จันทร์ธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล...
Read More
“ กฎหมาย เรื่องต้องรู้ ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด”
news#1

“ กฎหมาย เรื่องต้องรู้ ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด”

“ กฎหมาย เรื่องต้องรู้ ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด”26 ต.ค.65 0900 ร.ต.อ. พิทักษ์ เมธาจิตติพันธ์ พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.นครราชสีมา เป็นวิทยากร ให้การบรรยายให้ความรู้ด้านกฏหมาย แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อให้กำลังพลมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายมากยิ่งขึ้น และตระหนักถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายบ้านเมือง โดยมี...
Read More
“ บ้านเรา เราช่วยกันดูแลให้น่าอยู่”
news#1

“ บ้านเรา เราช่วยกันดูแลให้น่าอยู่”

“ บ้านเรา เราช่วยกันดูแลให้น่าอยู่”25 ต.ค. 65 พล.ท. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 พร้อมด้วย เสธ.ทน.2, รอง เสธ.ทน.2 (1) และ ผอ.กอง สธ.ทน.2 เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย.บก.ทน.2, มว.สูทกรรม...
Read More
1 3 4 5 6 7 12

Posts not found