เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
news#1

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Read More
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง
news#1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี...
Read More
รอง เสธ.ทน.2 (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62
news#1

รอง เสธ.ทน.2 (1) ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รอง เสธ.ทน.2 (1) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.3 พัน.3 โดยมี เสธ.พล.ร.3 และ ผบ.ป.3 พัน.3...
Read More
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ
news#1

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และสร้างความรู้รักสามัคคีของกำลังพล ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ...
Read More
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 แม่ทัพน้อยที่ 2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
news#1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 แม่ทัพน้อยที่ 2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Read More