news#1

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 1400 น. พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 1400 น. พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่คลอดบุตร จำนวน 4 ราย และบุพการีพิการทุพพลภาพจำนวน 1 ราย...
Read More
news#1

เมื่อวันที 5 เมษายน 2562 พล.อ.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผทค.(พ.) ทบ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ มทน.2 ให้กับ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ณ ห้องประชุม ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

เมื่อวันที 5 เมษายน 2562 พล.อ.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผทค.(พ.) ทบ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ มทน.2 ให้กับ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ณ ห้องประชุม ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.
Read More