“กีฬาสัมพันธ์ สรรสร้างสามัคคี”
news#1

“กีฬาสัมพันธ์ สรรสร้างสามัคคี”

“กีฬาสัมพันธ์ สรรสร้างสามัคคี”วันที่ 28 ธันวาคม 2565 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของกองทัพน้อยที่ 2 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ซึ่งในวันนี้ มีการแข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีม...
Read More
พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566
news#1

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2กรุณามอบหมายให้ พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน...
Read More
“ จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”
news#1

“ จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยกิจกรรมเดือนธันวาคมนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาดูแล ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือนรับรองพิเศษ ล้างขัดห้องน้ำห้องส้วม ทาสีเวทีลานกิจกรรม”ลานเพลิน”และทำความสะอาดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ทำให้บริเวณโดยรอบมีความสะอาด...
Read More
พล.ท.ธวัชชัย  แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
news#1

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯที่เข้าร่วมประชุม ได้เสนอชื่อให้ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22...
Read More
“ตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9”
news#1

“ตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9”

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 และภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป...
Read More

Posts not found