พันเอก สันทนา ช่วยเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้(สด) เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
news#1 PR

พันเอก สันทนา ช่วยเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง เป็นผู้แทน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้(สด) เพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองทัพน้อยที่ 2 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ...
Read More
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต
news#1 PR

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต

ทน.2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ร 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พ.อ. ชาติชาย  ศรีสุราช  ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
news#1 PR

พ.อ. ชาติชาย ศรีสุราช ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

“ทน.2 ร่วมพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 พ.อ. ชาติชาย ศรีสุราช ผู้อำนวยการกองยุทธการ กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมี...
Read More
พล.ท. บุญสิน  พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว ทน.2
news#1 PR

พล.ท. บุญสิน พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว ทน.2

“ ทน.2 ร่วมล้อมวงโฮมพาแลง”พล.ท. บุญสิน พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว ทน.2 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และร่วมรับประทานอาหาร(พาแลง) พร้อมทั้งจับฉลากมอบรางวัลให้กับกำลังพลและครอบครัว เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 66 ณ ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา...
Read More
พันเอกสันทนา  ช่วยเจริญสุข  รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน
news#1 PR

พันเอกสันทนา ช่วยเจริญสุข รองผู้อำนวยการกองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีพุทธศักราช 2566 โดยมี ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
Read More

Posts not found