พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการบรรยายพิเศษเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการบรรยายพิเศษเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการบรรยายพิเศษเรื่อง ศูนย์บริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายร่วมกัน และสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายร่วมกัน และสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกายร่วมกัน และสร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีภายในหน่วย ณ สนามฟุตบอล กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา...
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวัน ของทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยงกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวัน ของทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยงกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 และคณะฯ ตรวจเยี่ยมการรับประทานอาหารกลางวัน ของทหารกองประจำการ ณ โรงเลี้ยงกองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณ ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Read More

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564จำนวน 1 อัตรา  ในตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กกพ.ทน.2 (อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า สบ.)

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่องผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2564

0 comments