พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการ ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด
news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคี กองทัพภาคที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำนุบำรุงวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุภายในวัด โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน ณ...
Read More
1 5 6 7

รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564จำนวน 1 อัตรา  ในตำแหน่ง เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.711) กกพ.ทน.2 (อัตรา ส.อ.) (ให้แต่งกาย เหล่า สบ.)

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่องผู้มีสิทธื์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2564

0 comments

ประกาศกองทัพน้อยที่ 2 เรื่องผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2564

0 comments