แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์  ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
news#1 PR

แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
Read More
พลโท บุญสิน  พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
news#1 PR

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566...
Read More
สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
news#1 PR

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุฝนตกหนัก บริเวณภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมา ณ ชุมชมธนาภาวิลเลจรวมใจพัฒนา ม.11 ต.หัวทะเล อ.เมือง...
Read More
พิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
news#1 PR

พิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

" ความสำเร็จ จากความเพียร ที่ภาคภูมิ "เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางรับราชการ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี ผอ.กอง.สธ.ทน.2,...
Read More
พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2
news#1 PR

พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 2 ระหว่างพลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านปัจจุบัน)...
Read More
1 4 5 6

Posts not found