มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับข้าราชการทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันจัดพิธี ไถ่ชีวิตโค – กระบือ และมอบทุนการศึกษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“บุญที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ชีวิต “เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยมี พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธี และมีพระมหาวรวุฒิ ปญญาวุฑโฒ เป็นประธานสงฆ์ ณ มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *