พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม และร่วมสนทนาธรรม ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

“ คุณธรรม นำชีวิต “เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม จากวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ได้กรุณาบรรยายธรรมเรื่อง “ การน้อมนำธรรมะมาใช้ในการพยาบาล” เพื่อพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข โดยมี ดร.นิสากร วิบูลชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรม และร่วมสนทนาธรรม ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

Continue Reading