กองทัพน้อยที่ 2 ได้จัดการเรียนการสอน​ภายในหน่วยทหาร (Unit School)​ ให้กับกำลังพลของหน่วย
news#1

กองทัพน้อยที่ 2 ได้จัดการเรียนการสอน​ภายในหน่วยทหาร (Unit School)​ ให้กับกำลังพลของหน่วย

กองทัพน้อยที่ 2 ได้จัดการเรียนการสอน​ภายในหน่วยทหาร (Unit School)​ ให้กับกำลังพลของหน่วย โดยมีการจัดการเรียนการสอนตามวันเวลาดังนี้ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง​ มาตรการป้องกันไวรัส​ COVID​ -​ 19​ และประกาศ​ พ.ร.ก.​ ฉุกเฉิน​ ให้กับกำลังพลของหน่วยมีความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติที่ถูกต้อง...
Read More
กองทัพน้องที่ 2 ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวโคราชในช่วงวิกฤติ COVID-19
news#1

กองทัพน้องที่ 2 ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวโคราชในช่วงวิกฤติ COVID-19

กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ดำเนินการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนชาวโคราชในช่วงวิกฤติ COVID-19 บริเวณชุมชนราชนิกุล 1 2 และ 3 จำนวน 200 ชุด
Read More
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2          รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยจากแม่ทัพภาคที่ 2
news#1

เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 รับมอบเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยจากแม่ทัพภาคที่ 2

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 พลตรีวิทยา พรจรรยา เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นผู้แทนแม่ทัพน้อยที่ 2 รับมอบเจลแอลกอฮอล์จำนวน 150 ขวด และหน้ากากอนามัยจำนวน 700 ชิ้น จากแม่ทัพภาคที่ 2 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่...
Read More
พิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2
news#1

พิธีรับส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2

ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท อัครเดช บุญเทียม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็น รองเสนาธิการทหารบก และ พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 2 (อัตรา พลโท)...
Read More

Posts not found