พล.ท.บุญสิน พาดกลาง มทน.2 เป็นประธานในพิธีฯ เปิดการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู ให้กำลังพลมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู,ระบบพิษ,การเผชิญเหตุ,การปฐมพยาบาล,การจับ-เคลื่อนย้ายสัตว์มีพิษประเภทงู ให้ถูกวิธีและปลอดภัย ทั้งสัตว์และผู้เคลื่อนย้าย

“ทน.2 จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของงู”เมื่อวันที่ 16 พ.ค.67 โดยมี นายวรุฬ จิโนแสง ที่ปรึกษาชมรมอสรพิษวิทยาภาคอีสาน เป็นหัวหน้าวิทยากรฯ การอบรมในครั้งนี้คณะวิทยากรได้นำงูชนิดต่างๆ ออกมาแสดงให้แก่กำลังพลได้เห็นถึงพฤติกรรม และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่องู ไม่ว่าจะเป็นงูที่มีพิษ หรืองูที่ไม่มีพิษก็ตาม มีการสาธิตวิธีการเข้าหางูที่ถูกต้องปลอดภัย นอกจากนั้นชุดวิทยากรยังให้กำลังพลที่ร่วมการอบรมได้มีโอกาสการสัมผัสกับงูแบบใกล้ชิด หลังจากการอบรมในภาคทฤษฎีจบ จะเป็นการอบรมในภาคปฏิบัติโดยชุดวิทยากรได้ให้กำลังพลที่เข้าอบรมได้ทดลองจับงูชนิดต่างๆ ด้วยวิธีที่ต่างกันตามชนิดและขนาดของงูอีกด้วย ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2

Continue Reading