พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพทหารกองประจำการ ของกองทัพน้อยที่ 2 หลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

” ทน.2 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มทักษะเพื่ออนาคต “เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทหารกองประจำการได้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ สามารถนำไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนได้ ทั้งในห้วงประจำการและหลังจากปลดประจำการ สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *