พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ที่บริเวณลานด้านหน้าสโมสรร่วมเริงไชย

” กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 “เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2, คณะนายทหาร, แม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 กำลังพล และพนักงานราชการ ร่วมพิธีฯ เพื่อส่งเสริม สืบสานเทศกาลงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง, ครอบครัวและเหล่ากำลังพลทุกนาย ต้อนรับปีใหม่ 2567และในโอกาสนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ได้นำกำลังพล กล่าวอวยพร, มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ และขอรับพรจากแม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *