พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

“ทน.2 ร่วมประกอบพิธี ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศาลาพระบรมรูป ร.5 ค่ายสุรนารี

Continue Reading

พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

“ทน.2 ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราชฯ”เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 พันเอก อมรวัฒน์ มัจฉา ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ 2 ผู้แทน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2566 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา

Continue Reading

“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว

“ เผยแพร่ข้อมูล รับสมัครทหารกองประจำการ และถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่ดวงดาว “เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทหารออนไลน์ ประจำปี 2567 ให้กับกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชน ญาติพี่น้อง ผู้ที่สนใจ และได้รับเกียรติจาก พันเอก ชาติชาย ศรีสุราช ผู้อำนวยการกองยุทธการกองทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณาถ่ายทอดประสบการณ์ เส้นทางสู่การเป็นนายทหารสัญญาบัตร ให้น้องๆพลทหาร ได้ร่วมรับฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆต่อไป ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่2

Continue Reading

แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ ถวายราชสักการะ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์​ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา​ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ

Continue Reading

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 และ พลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล, พิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากพายุฝนตกหนัก บริเวณภายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงที่ผ่านมา ณ ชุมชมธนาภาวิลเลจรวมใจพัฒนา ม.11 ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

พิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

” ความสำเร็จ จากความเพียร ที่ภาคภูมิ “เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายคฑาไขว้ประกอบช่อชัยพฤกษ์ ให้นายทหารที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทกับกำลังพล เพื่อเป็นแนวทางรับราชการ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี โดยมี ผอ.กอง.สธ.ทน.2, หน.ฝ่ายกิจการพิเศษ ทน.2, รรก.ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2

Continue Reading

พิธีรับ-ส่งหน้าที่แม่ทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ แม่ทัพน้อยที่ 2 ระหว่างพลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านปัจจุบัน) กับ พลตรี บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 (ท่านใหม่) โดยมีผู้บังคับบัญชา, นายทหารสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน และทหารกองประจำการร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

Continue Reading