news#1

พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานมอบเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 และครอบครัว

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 พลโท ปรีชา จึงมั่นคง แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานมอบเจลแอลกอฮอลล์และหน้ากากอนามัยให้แก่กำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 และครอบครัว ณ บริเวณหน้า กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
Read More
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง
news#1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19...
Read More
news#1

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของทหารกองประจำการกองทัพน้อยที่ 2 ที่จะปลดประจำการ พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต และร่วมถ่ายภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริจาคโลหิตของทหารกองประจำการกองทัพน้อยที่ 2 ที่จะปลดประจำการ พร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิต และร่วมถ่ายภาพกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมาโดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 10 นาย...
Read More
1 10 11 12

Posts not found