หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

•เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๗๐๙ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ จัดงานวันสถาปนากองทัพน้อยที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๒๘ พร้อมด้วย คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทน.๒ โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ผู้ร่วมในพิธีฯ ประกอบด้วย อดีตท่าน มทน.๒, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และข้าราชการพร้อมด้วยครอบครัวใน จว.น.ม. ร่วมเป็นเกียรติแก่หน่วยและกำลังพล ทน.๒ ณ บริเวณพิธีสงฆ์ ห้องประชุม บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปื ๒๕๕๙ มี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธาน ในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลาง อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๙เวลา ๐๙๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณ มะลิว้ลย์ เปรุนาวิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน ปัญญาสมวาร (๕๐วัน) อุทิศถวาย พระราชวิมลโมลี อดีดเจ้าคณะจังหวัด น.ม.และเจ้าอาวาสวัดพายัพ (พระอารามหลวง) มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ที่ปรึกษา ทน.๒,ผอ.กอง สธ.ทน.๒,รอง ผอ.กอง สธ.ทน.๒ และภรรยา ข้าราชการพร้อมครอบครัว เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุม ฯ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สมหมาย เกาฎีระผบ.ทสส.และคณะ ชมการสาธิตการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) กฝร.๕๙ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทน.๒ ร่วมเดินทางไปชมการสาธิตการฝึก ฯ ดังนี้ พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) และ ผอ.กอง สธ.ทน.๒ ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๒ (ภูลำไย) อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน และภริยา คุณมะลิวัลย์ ปรุนาวิน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมด้วย พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ที่ปรึกษา ทน.๒,พ.อ.สุเมธ ธีรกุลรอง เสธ.ทน.๒(๒),ผอ.กอง สธ.ทน.๒ ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. ต่อมาเมื่อเวลา ๐๙๓๐ พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) เป็นผู้แทน มทน.๒ นำข้าราชการ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน กองทัพน้อยที่ ๒ ลงนามถวายพระพรฯ ณ ห้องพิธีการ บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๒๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ และภริยาคุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี ในพระเดชพระคุณพระธรรมโสภณเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดาวรวิหาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๒๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จว.น.ม. ต่อมาใน เวลา ๑๓๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ และภริยาคุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน พร้อมด้วย พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ที่ปรึกษา ทน.๒,พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ ทน.๒ (๑),พ.อ.สุเมธ ธีรกุล รอง เสธ.ทน.๒(๒),ผอ.กอง สธ.ทน.๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๙ ปี พระราชสีมาภร์ (วันชัย กนฺตจารี ป.ธ.๗) ณ ศาลาปทุมญาณมุนี วัดบึง (พรอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•วันพุธที่ ๒๙ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธาน ในพิธีการจัดสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามของ ทน.๒ ประจำปี ๒๕๕๙ และเดินทางไกล เน้นย้ำ ให้หน่วยจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบขีดความสามารถและสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่แสดงถึงความแข็งแกร่ง อดทน การตรวจสภาพความพร้อมรบของหน่วย โดยให้แต่ละหน่วยดำเนินการเอง ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยระดับกรมและกองพล ณ สนามหน้า มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๐๒๙ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธาน พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ที่เลื่อนยศสูงขึ้น ให้กับกำลังพล ทน.๒ ดังนี้ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่าทื่ พ.ต. : ร.อ. โรจรัฐ แขชัย เป็น นายทหารยุทธการ ทน.๒ นายทหารชั้นสัญญาบัตร ว่าทื่ ร.ท. : ร.ต. วีระพัฒน์ นาถฐิติวัฒน์ นชง.ทน.๒ นายทหารชั้นประทวน เป็น จ.ส.อ. : จ.ส.ท. สำราญ เกียรตินอก,จ.ส.ท.วิทย์วศิน สุรพัฒนชาติ,จ.ส.ท.ปิยะพงษ์ แตกโพธิ์ นายทหารชั้นประทวน เป็น จ.ส.ท. : จ.ส.ต.ทวีศักดิ์ เคลือวงษ์,จ.ส.ต.มานะ พรมหมื่นไวย นายทหารชั้นประทวน เป็น ส.อ. : ส.ท.สุชาติ บรรจบพุดชา นายทหารชั้นประทวน เป็น ส.ท. : ส.ต.นิกร บุญเอก,ส.ต.สุพัทธพงศ์ พรมอิน และให้โอวาทแนวทางในการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานให้มีความสุข ณ ห้องพิธีการ กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ ใน กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ฯ อย่างพร้อมเพียง ณ หน้า กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและอธิฐานจิตให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๘๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทฏฐธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ฯ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน ร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๙ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่งเสด็จกลับประดิษฐาน ณ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) ,วัดสุทธจินดาวรวิหาร บริเวณมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ : พล.ต.ธานินทร์ สนิทชน เสธ.ทน.๒ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ มี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียน ฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ : คุณมะลิวัลย์ ปรุนาวิน ประธาน สม.ทบ. สาขา ทน.๒ ภริยา มทน.๒พร้อมด้วย พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ที่ปรึกษา ทน.๒ เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๓๙ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทน.๒ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ ห้างเดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วย คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน โดยมีผู้ร่วมมอบทุนเพิ่มเติมให้กับ ทน.๒ คือ คณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จว.น.ม. และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัว จว.น.ม. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายของครอบครัวและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรของ ข้าราชการ ทน.๒ ณ ห้องประชุม บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๘๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) เป็นประธาน ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติฯ โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว รับรู้และเข้าใจ พร้อมร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี ณ ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ผทค.ทบ. ที่ปรึกษา ทน.๒ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีงาน " วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่าง วันที่ ๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย.๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2