หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) กล่าวชี้แจง ขั้นตอนในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๕๙ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ ทบ.กำหนด และรายงานผลถึง สบ.ทบ.ต่อไป ณ หน้า บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) กล่าวชี้แจง ในการฝึกซักซ้อมการยิงปืนประจำปี ๕๙ เพื่อให้การฝึกทบทวนการใช้อาวุธประจำกายของ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายของกำลังพลและมุ่งเน้นไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการฝึกของ ทบ ต่อไป ณ สนามหน้า ร้อย.บก.ทน.2 และสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้วม.พัน.๘ โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก ม.พัน.8 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑๐๐ : พ.อ.สุเมธ ธีระกุล รอง เสธ.ทน.๒ (๒) เป็นตัวแทน มทน.๒ ร่วมพิธีเปิดงาน และจัดส่งบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผจว.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฌ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลส์ นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘๔๕ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธานในพิธี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี และมอบเข็มที่ระลึกพระราชทาน ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ให้กับนายทหารสัญญาบัตร ทน.๒ เพื่อประดับถวายพระเกียรติ ฯ ณ ห้องพิธีการ ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พ.อ.สุเมธ ธีระกุล รอง เสธ.ทน.๒ (๒) เป็นตัวแทน มทน.๒ ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ใน ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๘๕ รูป โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ (๓) เป็นประธาน ในพิธี ณ พระอุโบสถวัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๕๙ เวลา ๑๓๓๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมพิธีเปิดโครงการและบรรพชาสามเณร ในกิจกรรมอุปสมบทหมู่ เพื่อน้อมกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ครบ ๘๔ พรรษา จำนวน ๘๕ รูป ในส่วนของ ทน.๒ มีกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑ นาย คือ พลทหาร วีรยุทธ กงบุราณ ตำแหน่ง พลบริการ ร้อย.บก.ทน.๒ โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ (๓) เป็นประธาน ในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ : พ.อ.ชยพน ศิริ ผอ.กกร.ทน.๒ เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมพิธีขลิบผมนาค ในกิจกรรมอุปสมบทหมู่ เพื่อน้อมกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ครบ ๘๔ พรรษา พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมพิธี ในส่วนของ ทน.๒ มีกำลังพลเข้าร่วมอุปสมบท จำนวน ๑ นาย คือ พลทหาร วีรยุทธ กงบุราณ ตำแหน่ง พลบริการ ร้อย.บก.ทน.๒ โดยมี พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.๒ (๓) เป็นประธาน ในพิธี ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• วันที่ ๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) เป็นตัวแทน มทน.๒ ร่วมพิธีบริจาคและไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมทั้งคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ ประชาชน เพื่อน้อมกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๔ พรรษา โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๘๔๕ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา “๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕๙” มี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทน.๒ และข้าราชการ นักศึกษา ประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดังกล่าว ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาค ตอ./น. ค่ายสุรนารี จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2