หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ : พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทน.๒ เป็นประธาน ประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารชั้นประทวนที่เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๗ นาย ๑. เป็น จ.ส.อ. : จ.ส.ท.อัคาร โชคคุณ ๒. เป็น จ.ส.ต. : ส.อ.เอกชัย พุทธวัน ๓. เป็น ส.อ. : ส.ท.นวกัณฑ์ ขุนทอง, ส.ท.สันติภาพ ขันติวงษ์, ส.ท.สากล เตียนพลกรัง ๔. เป็น ส.ท. : ส.ต.ธนัตถ์สิทฐิ สนิทนวล ๕.เป็น ส.ต. : นาย รังสรรค์ แหวนจะโป๊ะ ณ ห้องพิธีการ บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันพุธที่ ๓ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๘๑๕ – ๐๘๕๕ : พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทน.๒ ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพวงมาลา ณ ศาลาพระบรมรูป ร.๕ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ประตูค่ายสุรนารี) ,อนุสาวรีย์วีรไทย, อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ประตูชุมพล) โดยมี พล.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒ เป็นประธาน เพื่อสดุดีวีรกรรมและพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก ในวันทหารผ่านศึก ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ : พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.๒ (๒) เป็นตัวแทน มทน.๒ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ และพิธีอัญเชิญพระพุทธชินราช จำลอง ประดิษฐาน ณ พลับพลาหทัยนเรศวร์ มูลนิธินักรบไทยฯ ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.โชคชัย จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๘๓๐ : พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทน.๒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.ท.ธวัช สุกปลั่ง มทภ.๒ เป็นประธาน ณ ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• วันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ : พ.อ.ชยพน ศิริ ผอ.กกร.ทน.๒ เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมงานวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.น.ม. เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมฯ ศาลากลาง อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.๒ (๒) ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2