หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รอง มทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ สนามหน้าศาลากลาง อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในโครงการ "แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหา ปวงประชาสุขศานต์" ณ ห้อง MCC HALL The MALL นครราชสีมา อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.ชยพน ศิริ ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบรอบ 83 พรรษา ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 พร้อมคณะข้าราชการทหาร ทน.2 พร้อมครอบครัว ร่วมกันจัดทำกิจกรรมโครงการธรรมะสัญจร สู่ชุมชนทหารกองทัพน้อยพัฒนา กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อเป็นการอบรมจริยธรรม และคุณธรรมให้กับข้าราชการทหารและครอบครัว ณ บ้านพักนายทหารประทวน ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับกำลังพลนายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวนของหน่วย ได้แก่ พ.ท.ประยุทต์ สอนไสย์ ตำแหน่ง ผช.นายทหารการเงิน ทน.2 และ จ.ส.ต.ภูดิศ อาจวิชัย ตำแหน่ง ช่างเขียน กยก.ทน.2 ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ได้รับยศสูงขึ้นจากผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีความเหมาะสม ณ ห้องพิธีการ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ ให้แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรรพชาสามเณร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทภ.2 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในการนี้ พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 และ พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รอง มทน.2 พร้อมด้วยนายทหารชั้นสัญญาบัตรของหน่วยร่วมพิธี ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี จว.น.ม. เมื่อวันที่ 11 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รอง มทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีเรียกขวัญและบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรรพชาสามเณร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีขลิบผมให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรรพชาสามเณร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รอง มทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมกิจกรรม มอบโค-กระบือ ให้กับครอบครัวกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย เนื่องในกิจกรรมทอดผ้าป่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 พร้อมคณะข้าราชการทหาร ทน.2 ร่วมกิจกรรมโครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 19 สถาบัน "แม่จูงลูก สู่ความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว" ณ ลานโอเปร่า บริเวณหน้าลานย่าโม ถึง ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• หัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา นำคณะผู้พิพากษา, จนท.และส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ในการนี้ พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 จว.น.ม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 พร้อมคณะข้าราชการทหาร ทน.2 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการระอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 128 ปี ณ ร.ร.นายร้อย จปร. จว.น.ย. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง รอง มทน.2 พร้อมกับคณะผู้แทนจาก มทภ.2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5, พิธีสวดมนต์ในพุทธสถาน ทภ.2 และ พิธีตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาส วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 128 ปี พร้อมกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมมอบอุปกรณ์การศึกษาให้ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ณ ร.ร.อนุบาล บชร.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 4 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.2 และ พ.อ.กังวานไกล ชมภูศรี รอง ผอ.กยก.ทน.2 พร้อมคณะ ร่วมจัดทำกิจกรรม "โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ในพื้นที่ ทต.หนองแมว" โดยมี นายอำเภอลำทะเมนชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ในการนี้ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และคณะข้าราชการเทศบาลตำบลหนองแมว พร้อมด้วยผู้แทนประชาชนแต่ละตำบลในพื้นที่ เทศบาลตำบลหนองแมว ให้ความร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอย่างยั่งยืน ณ หอประชุม เทศบาลตำบลหนองแมว อ.ลำทะเมนชัย จว.น.ม. เมื่อวันที่ 3 ส.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2