หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

•เมื่อวันที่ ๑๗ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ ใน กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒ ร่วมงานพิธีถวายราชสดุดี และปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว ฯ อย่างพร้อมเพียง ณ หน้า กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๕๙ เวลา ๑๐๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน และคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและอธิฐานจิตให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดไป ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๘๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม พระราชวิมลโมลี (ดำรง ทฏฐธมฺโม) อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กำลังพลนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ฯ ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพายัพ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมด้วยภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน ร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ประจำปี ๒๕๕๙ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุส่งเสด็จกลับประดิษฐาน ณ วัดพายัพ (พระอารามหลวง) ,วัดสุทธจินดาวรวิหาร บริเวณมณฑลพิธีห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๗๐๐ : พล.ต.ธานินทร์ สนิทชน เสธ.ทน.๒ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ มี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียน ฯ พร้อมด้วยคณะนายทหาร นายสิบ พลทหารกองประจำการ และครอบครัว ร่วมพิธีเวียนเทียน ณ พุทธสถาน ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ : คุณมะลิวัลย์ ปรุนาวิน ประธาน สม.ทบ. สาขา ทน.๒ ภริยา มทน.๒พร้อมด้วย พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ที่ปรึกษา ทน.๒ เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมตักบาตรข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๓๙ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ พร้อมภริยา คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน เป็นประธานพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ มีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทน.๒ ร่วมพิธี ณ บริเวณลานพระอาทิตย์ ห้างเดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๐๐๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมด้วย คุณมะลิวัลย์ เปรุนาวิน โดยมีผู้ร่วมมอบทุนเพิ่มเติมให้กับ ทน.๒ คือ คณะกรรมการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จว.น.ม. และ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและครอบครัว จว.น.ม. เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายของครอบครัวและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุตรของ ข้าราชการ ทน.๒ ณ ห้องประชุม บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๕๙ เวลา ๑๘๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒(๑) เป็นประธาน ในการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติฯ โดยมีกำลังพลนายทหาร นายสิบ และครอบครัว รับรู้และเข้าใจ พร้อมร่วมมือร่วมใจแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี ณ ชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พล.ต.ชินกาจ รัตนจิตติ ผทค.ทบ. ที่ปรึกษา ทน.๒ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ในพิธีงาน " วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่าง วันที่ ๑ พ.ค. – ๑ มิ.ย.๕๙ ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2