หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• พ.อ.กังวาลไกล ชมภูศรี รอง ผอ.กยก.ทน.2 และ ร.อ.สิรภพ เหิมหาญ ผบ.ร้อย.บก.ทน.2 ร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/57 ของหน่วย ทน.2 ซึ่งฝากการฝึกไว้กับ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.8 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.8 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 20 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเสด็จเปิดอาคาร หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา (Regional Observatory for the Public, Nakhon Ratchasima) ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 16 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก เนื่องโนโอกาสตรวจเยี่ยม งานภูมิปัญญานักรบอิสาน ซึ่งเป็นการแสดงประสิทธิภาพทางการทหารของหน่วยทหารใน ทภ.2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ทภ.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2, พล.ต.ประวิทย์ หูแก้ว รอง มทน.2 และ พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารบก เนื่องโนโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 โดยมี มทภ.2 และ ผบ.นขต.ทภ.2 ทั้ง 20 จว. ร่วมให้การต้อนรับ ณ บน.1 อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.ชยพน ศิริ ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมวางพานพุ่มเงินและพานพุ่มทอง ในพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 14 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• คุณ พรรณิภา ศรีสุข ภริยา มทน.2/ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ และปัญหาข้อบกพร่อง เพื่อสานต่อโครงการที่อยู่ในส่วนรับผิดชอบของ สม.ทบ.ฯ ณ ห้องประชุม 4 บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี จว.น.ม. เมื่อวันที่ 13 พ.ย.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2