หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• จังหวัดนครราชสีมาจัดงาน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ รอง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทนหน่วยร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 31 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น ประจำเดือน มี.ค.57 ให้กับ พ.ท.แดนชัย แก้วสา, จ.ส.อ.กิตติธัช ชัยวงศ์ และ พลทหาร เชิดชัย ผลภิญโญ และได้ร่วมกิจกรรม ผู้บังคับบัญชาพบปะกำลังพลของหน่วยในทุกวันสุดท้ายของเดือน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยทหาร ณ สนามหน้า บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 31 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 นำกำลังพลร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557 ทรงมีพระชนมายุ 59 พรรษา โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 28 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน ประธานสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา ทน.2 จัดการประชุมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม ของสมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา ทน.2 ณ ที่ทำการชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ต.ศิริพงษ์ ศักดิ์สถาพร ประจำ กขว.ทน.2 เป็นผู้แทน ผอ.กขว.ทน.2 ในการตรวจค้นหาสารเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันกำลังพลทหารกองประจำการ และกำลังพลของหน่วย เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 24 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-3เม.ย.57 ซึ่งได้ทำพิธีบวงสรวง ดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารี เมื่อ 24 มี.ค.57 โดยมี พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ รอง เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีบวงสรวง ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-3เม.ย.57 ซึ่งได้ทำพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อ 24 มี.ค.57 โดยมี พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ รอง เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีตักบาตร ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันศิลปะมวยไทย งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 ซึ่งดำเนินการโดย อบจ.น.ม. ณ สนามเวทีมวย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 23 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• จังหวัดนครราชสีมา จัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 23 มี.ค.-3เม.ย.57 ซึ่งได้ทำพิธีเปิดงานเมื่อ 23 มี.ค.57 โดยมี พ.อ.ชาญชัย ว่านเครือ รอง เสธ.ทน.2 ร่วมพิธีเปิด ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.เอกอนันท์ ฟื้นชมพู นสบ.ทน.2 รับมอบนโยบายจาก มทน.2 เป็นกรรมการในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของประวัติกำลังพล นายทหาร นายสิบ ซึ่งเป็นนโยบายของ มทน.2 ที่ต้องการให้กำลังพลมีประวัติที่มีความพร้อม และเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด ณ บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ต.ศิริพงษ์ ศักดิ์สถาพร ประจำ กขว.ทน.2 เป็นผู้แทน ผอ.กขว.ทน.2 ในการตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำ ในการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิง ของ ร้อย.บก.ทน.2 ณ ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 รับเกียรติเรียนเชิญ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาฌาปนสถาน วัดหินมงคล ณ วัดหินมงคล ต.สีสุก อ.จักราช จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ศึกวันทรงชัย ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ อ.พิมาย จว.น.ม. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 รับเกียรติเป็นประธานในพิธี วางแผ่นศิลาฤกษ์มณฑปพระพุทธนิมิตศรีศาสดาสยาม ณ วัดบึง อ.ปรางค์กู่ จว.ศ.ก. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.พิเชษฐ เจียมใจ ชรก.กกร.ทน.2 เป็นวิทยากรในการอบรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทน.2 ซึ่งเป็นการดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริ ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ รอง มทน.2 พร้อมด้วย พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(2) และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสายงานกำลังพลในพื้นที่ ทภ.2 ณ บน.1 อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 5 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีงานวันสถาปนา ทสปช. ประจำปี 2557 ซึ่งประกอบด้วย พิธีสดุดีวีรกรรมบรรพชน พิธีสงฆ์ และพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของสมาชิกกลุ่มพลังมวลชน ณ มทบ.23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อ.เมือง จว.ข.ก. เมื่อวันที่ 4 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นางสาวบุญเหลือ ณ อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 4 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 พร้อมด้วย พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน ภริยา ร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีบรรจุวัตถุมงคล และบรรจุศิลาฤกษ์องค์พระประธาน ณ วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 2 มี.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2