หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีมอบพระพุทธรูป ขนาดหน้าตักกว้าง 39 นิ้ว จำนวน 2 องค์ จากผู้จัดการโรงแรมร้อยเอ็ดพลาซ่า ให้กับ โรงเรียนพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) อ.โนนสูง จว.น.ม. และ โรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก 11 อ.หนองบุญมาก จว.น.ม. เพื่อประดิษฐานไว้เป็นพระพุทธรูปบูชาประจำโรงเรียน ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนให้กับทายาทของ จ.ส.อ.พงศกร กล่อมขุนทด ซึ่งเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จชต. ณ ห้องรับรอง บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำลังพลดีเด่น ประจำเดือน ส.ค.57 ให้กับ ส.อ.พิทัพษ์ แก้วม่วงพะเนาว์ พลขับ มว.ขส.ร้อย.บก.ทน.2 และได้มอบเกียรติบัตรพร้อมกับรางวัลให้กับ ผู้ที่ร่วมกิจกรรมยิงปืนประจำปี 57 ได้ผลการยิงในอันดับ 1 และ 2 ณ สนามหน้า บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ทน.2 ได้มอบหมายให้ ผกม.ทน.2 ทำการปรับปรุง และพัฒนาการกระจายสัญญาณ ระบบ WIFI INTERNET ในบริเวณบ้านพักนายทหาร ทน.2 เพื่อให้กำลังพล และครอบครัว พร้อมด้วยบุตรหลานของกำลังพลที่อยู่ในวัยกำลังศึกษา ได้ ใช้งานระบบ WIFI INTERNET ในการค้นคว้าหาข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นประธานในการสอบวัดผลความรู้ ของกำลังพลของหน่วย ที่มีความสมัครใจไปปฏิบัติงานใน บก.ฉก.ปัตตานี ประจำปี 2558 จำนวน 8 นาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติต่อการไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย 3 จชต. ณ ห้องประชุม ศปย.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ รอง มทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีเปิดงาน"รวมใจรัก ภักดี บริจาคโลหิตถวาย พ่อของแผ่นดิน" พร้อมทั้งนำกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้อง MCC Hall ชั้น 3 The Mall นครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• กกพ.ทน.2 จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายกำลังพล นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน เพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย ในการนี้ พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เข้าร่วมทดสอบ ณ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติบุ่งตาหลั่ว ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อ 27 ส.ค.56

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 ร่วมกิจกรรมพบปะกับคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และคณะผู้บริหาร ในจังหวัดนครราชสีมา ในงาน "สภากาแฟ" ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ประกอบพิธีทำบุญ ปล่อยนก ปล่อนปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ องคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ วัดศาลาเย็น อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2 จัดพิธีทำบุญในการจัดตั้งสมาคม ครบรอบปีที่ 28 โดยมี มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ในการนี้ พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน ภริยา มทน.2 ร่วมพิธี ณ เรือนรับรอง/สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.2 ค่ายสุรนารี จว.น.ม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการและการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2557 ณ สนามฝึกทางยุทธวิธี (เนินคนดู) อ.วังน้ำเขียว จว.น.ม. เมื่อวันที่ 21 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 ตรวจเยี่ยมการฝึกซักซ้อม-ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2557 โดยให้ดำเนินการจัดตั้งและปฏิบัติการในส่วนของ ทก.หลัง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผบ. และ ฝอ. ในการควบคุมและอำนวยการยุทธ์, เพื่อทดสอบและพัฒนาแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออกของ ทภ.2 และเพื่อทดสอบระบบการส่งกำลังบำรุงในการสนับสนุนหน่วย ซึ่งจัดการฝึกในห้วง 16 ถึง 22 ส.ค.57 ณ สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นผู้แทน มทภ.2 ร่วมเป็นประธานในโครงการปลูกป่าอาเซียน(Asian Reforestation Project) โดย ความร่วมมือระหว่าง แขวงจำปาสัก และกองทัพภาคที่ 2 ณ บริเวณป่าบ้านเหล่าอินทร์แปลง ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และบริเวณโรงเรียนมัธยมต้นด่านวังเต่า บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 15 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 พร้อมผู้บังคับบัญชาใน บก.ทน.2 ร่วมฝึกยิงปืนประจำปี 2557 และร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกยิงปืนประจำปี 2557 ของ ทน.2 ณ สนามฝึกยิงปืน ช.พัน.3 ค่ายสุรนารี จว.น.ม. เมื่อวันที่ 13 ส.ค.57 เวลา 1000

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการนี้ พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จว.น.ม. เมื่อวันที่ 12 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ ให้แก่ผู้เข้ารับการอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรรพชาสามเณร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีขลิบผมให้กับผู้เข้าร่วมอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และบรรพชาสามเณร ณ หอประชุมสงฆ์วัดพายัพ(พระอารามหลวง) อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธีปลูกต้นไม้ในโครงการ "ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี" โดยมี นายสุวัจน์ ลิปพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 9 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ รอง มทน.2 เป็นประธานในพิธี 82 พรรษา 12 สิงหา มหาราชินี "ปลูกต้นไม้ถวายแม่" ซึ่งจัดขึ้นโดยข้าราชการเทศบาลตำบลปรุใหญ่และประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณถนนวัดป่าแสงธรรมพรมรังสี ม.7 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• ทน.2 ได้จัดกำลังพลที่มีความเหมาะสม จำนวน 1 นาย ได้แก่ พ.ท.ทรงเกียรติ ศักดิ์รัมย์ ตำแหน่ง ผช.ผอ.กองฝ่ายแผน กยก.ทน.2 เข้าร่วมการฝึกพิราบ-จาบิรู 2014 ในห้วง 28 ก.ค.- 8 ส.ค.57 ณ บก.ทท. โดยเป็นการฝึกพหุภาคีร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเป็นการเตรียมกำลังพล และพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ให้มีความพร้อมต่อภารกิจที่อาจได้รับในอนาคต

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานพิธีปลูกป่าตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี สืบชะตาสายน้ำลำพระเพลิง เป็นพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดอกจันทร์ บนเนื้อที่ 100 ไร่ จากจำนวน 475 ไร่ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ณ บ้านดอกจันทร์ ต.ตูม อ.ปักธงชัย จว.น.ม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เหล่าข้าราชการ ทน.2 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุม บก.ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• หัวหน้าศาลแขวงนครราชสีมา นำคณะผู้พิพากษา, จนท.และส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี ในการนี้ พ.อ.สายัน ทัศศรี ผอ.กกร.ทน.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หน้าอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 จว.น.ม.เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.ชวลิต ชุนประสาน มทน.2 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ประจำปี 57 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ภาค ตอ./น. อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทภ.2 จัดพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในการนี้ มทน.2 และ ภริยาร่วมเป็นประธานในพิธี ณ สโมสรร่วมเริงชัย ค่ายสุรนารี จว.น.ม. เมื่อ 7 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.ท.หญิง ฉัตรพิมล ชุนประสาน ภริยา มทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมกิจกรรม มอบโค-กระบือ ให้กับกำลังพลทหารกองประจำการของหน่วย เนื่องในกิจกรรมทอดผ้าป่าไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดศาลาลอย อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 6 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ รอง มทน.2 และภริยา ร่วมกับคณะผู้แทนจาก มทภ.2 ร่วมตรวจเยี่ยมเด็กๆเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เนื่องในโอกาส วันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ 127 ปี ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 ต.จอหอ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 5 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ เพื่อก่อสร้างกุฏิสงฆ์ ให้กับคณะพระภิกษุและสมเณร ที่จำวัดในวัดบ้านกล้วย เนื่องจากกุฏิเดิมชำรุด และไม่พอเพียงต่อการใช้จำวัด ณ วัดบ้านกล้วย ต.พุดซา อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 4 ส.ค.57

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองทัพน้อยที่ 2 Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2