หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๖๐๙ พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทน.๒ เป็นประธานพิธีมหาพุทธภิเษก วัตถุมงคล พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (หลวงพ่อจอย ชินวฺโส) รุ่น "เจริญพร" เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา บ้านหัวถนน ตำบลหัวทะเล อ.เมือง จว.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๕๘ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทน.๒ และ พ.อ.สุรชิน กาญจนจิตติ ผอ.กกบ.ทน.๒ เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญบรรยายพิเศษเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และมูลนิธิชัยพัฒนา ในโอกาสศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงาน เพื่อชีวิตที่พอเพียง บ.แสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๗๓๐ กองทัพน้อยที่ ๒ ให้ พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.๒ และ พ.อ.กังวาลไกล ชมพูศรี รอง ผอ.กยก.ทน.๒ จัดนายทหาร,นายสิบและพลทหารกองประจำการ ให้มีการฝึกการพัฒนาขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายด้วยเท้าหรือการเดินทางไกลทางทหาร ประกอบเครื่องสนามและอาวุธประจำกาย ประจำเดือน พ.ย.๕๘ เป็นไปตามนโยบาย มทน.๒

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๘๓๐ พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทน.๒ ร่วมพิธี/ฟังการบรรยาย "รวมพลังสร้างใจ ขจัดภัยยาเสพติด"   โดย พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กัลยาโณ) วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี   เป็นผู้บรรยายธรรม ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำฯ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อพฤหัสบดีที่ ๑๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๑๔๕ พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทน๒ ร่วมพิธีรับฟังโอวาทจาก พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสเดินมาตรวจเยี่ยมหน่วย กองทัพภาคที่ ๒ ณ หน้า บก.ทภ.๒ (สนามหญ้า) ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๐๓๐ พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.๒(๒) เป็นผู้แทน มทน.๒ พร้อมด้วยคณะนายทหารประจำกอง สธ. เข้าเยี่ยมดูแลอาการ พลทหารเรืองฤทธิ์ แสงอาทิตย์ ณ รพ.ค่ายสุรนารี และตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๕๘ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.๘ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๕๘ พล.ท.วิชัย แชจอหอ และ คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ เป็นประธานทอดกฐืนสามัตตี ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดวิสุทธิมรรคาราม(ถนนหัก)ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย รอง มทน.๒, เสธ.ทน.๒, รอง เสธ.ทน.๒, คณะข้าราชการนายทหาร นายสิบ และ ครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัตตีในครั้งนี้ด้วย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อ ๙ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๓๐ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทน.๒ พร้อมด้วย ผอ.กกบ.ทน.๒ ได้เข้าพบ ผวจ.น.ม. เพื่อหารือการแก้ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ จว.น.ม

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อ ๕ พ.ย.๕๘ เวลา ๑๓๓๐ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทน.๒ ร่วมประชุมหารือ เพื่อขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะใช้เป็นโครงการต้นแบบ เพื่อที่จะขยายผลในพื้นที่ประสบภัยแล้งที่อื่น ๆ พร้อมตรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินโครงการ ฯ โดยมี พล.ท.ประวิทย์ หูแก้ว หน.คณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค ๒ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม อบต.ชีวึก อ.ขามสะแกแสง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๕๘ เวลา ๐๙๐๐ สมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๒ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๒ ครั้งท่ี ๑/๕๘ เพื่อมอบนโยบายแนวทาง การปฎิบัติของสมาคมแม่บ้านฯประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี คุณศิวาพร สุกปลั่ง ประธานสมาคมแม่บ้าน ฯ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม(๔) บก.ทภ.๒ ในส่วนของ ทน.๒ เข้าร่วมประชุมโดย คุณภัสส์สิริ เพ็งกูด ภริยา รอง มทน.๒

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๘ เวลา ๐๙๐๐ รอง เสธ.ทน.๒(๒) เป็นผู้แทน มทน.๒ มอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้แก่กำลังพลสังกัด ทน.๒ เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กำลังพล

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2