หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๙๐๐ : พล.ต.ธานินทร์ สนิทชน เสธ.ทน.๒ เป็นผู้แทน มทน.๒ ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีนายทหารชั้นนายพล ทภ.๒ ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๕๙ (วาระ ต.ค.๕๙) และที่เกษียณอายุราชการ โดยมี พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี มอบของที่ระลึก ให้กับนายทหารชั้นนายพลที่ได้รับโปรดเกล้าฯและที่เกษียณอายุราชการ มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ใน ทภ.๒ พร้อมภรรยา ร่วมงานเลี้ยง ฯ ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เเมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๘๐๐ : พล.ต.ธานินทร์ สนิทชน เสธ.ทน.๒ ร่วมพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหาร ทภ.๒ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อตอบแทนคุณงามความดี เชิดชูเกียรติ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตลอดระยะเวลาที่รับราชการ จนครบเกษียณอายุ โดย พล.ท.วิชัย แชจอหอ มทภ.๒ เป็นประธานในพิธี มอบโล่และหนังสือประกาศเกียรติคุณ ฯ ณ ลานหน้าสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙๓๐ : พล.ท.ศักดา เปรุนาวิน มทน.๒ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศและมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลที่เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ลาออก ๑ ต.ค.๕๙) มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมแสดงความยินดี โดยมีกำลังพล ทน.๒ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๙ นาย ประกอบด้วย ๑.พ.ท. คำสิงห์ ทองจำรูญ ๒.พ.ท. ทองยุทธ แก้วเสน่ห์ ๓.พ.ต. ชื่น บ่มกลาง ๔.ร.ต. มนู พรมจุ้ยพะเนา ๕. ร.ต.ประยุทธ สมน้อย ๖.ร.ต.ถาวร ดวงแสงจันทร์ ๗.ร.ต.สุรัตน์ เรียงสันเทียะ ๘.ร.ต.ศักดิ์ณรงค์ อาจปรุ ๙.ร.ต.บรรจง ไชยคุณ ณ ห้องพิธีการ ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) กล่าวชี้แจง ขั้นตอนในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๕๙ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ ทบ.กำหนด และรายงานผลถึง สบ.ทบ.ต่อไป ณ หน้า บก.ทน.๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙๐๐ : พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี รอง เสธ.ทน.๒ (๑) กล่าวชี้แจง ในการฝึกซักซ้อมการยิงปืนประจำปี ๕๙ เพื่อให้การฝึกทบทวนการใช้อาวุธประจำกายของ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดความชำนาญในการใช้อาวุธประจำกายของกำลังพลและมุ่งเน้นไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบายการฝึกของ ทบ ต่อไป ณ สนามหน้า ร้อย.บก.ทน.2 และสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้วม.พัน.๘ โดยได้รับการสนับสนุนครูฝึกจาก ม.พัน.8 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

•เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๑๐๐ : พ.อ.สุเมธ ธีระกุล รอง เสธ.ทน.๒ (๒) เป็นตัวแทน มทน.๒ ร่วมพิธีเปิดงาน และจัดส่งบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต โครงการน้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพ่อค้าประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผจว.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ฌ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลส์ นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2