หน้าหลัก กองทัพน้อยที่ ๒  
 
กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2
COBRA GOLD 12

• เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2558 ทภ.2 จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และพิธีสวนสนาม ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1-2 ประจำปี 2557 ในการนี้ พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 นำกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน และพลทหารกองประจำการ ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย ส่วนราชการในพื้นที่นครราชสีมา ร่วมกันจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันยุทธหัตถ ีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ในการนี้ พล.ต.ฐิติวุฒิ อ่วมพริ้ง เสธ.ทน.2 เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ จว.น.ม. เมื่อวันที่ 18 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.สันติพล หล่อประเสริฐ รอง เสธ.ทน.2(2) เป็นผู้แทน มทน.2 ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จว.น.ม. เมื่อวันที่ 17 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พ.อ.อิทธิศักดิ์ พลศรี ผอ.กยก.ทน.2/หน.ชุดวิทยากร ทน.2 ประธานในพิธี และ พ.อ.กังวานไกล ชมภูศรี รอง ผอ.กยก.ทน.2/รอง หน.ชุดวิทยากร ทน.2 พร้อมคณะ ร่วมจัดทำกิจกรรม "โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ในพื้นที่ เทศบาลตำบลจอหอ" โดยมี นายอนุชา ศรีชัย ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ รรก. นายกเทศมนตรี และผู้แทนประชาชนแต่ละตำบลในพื้นที่ เทศบาลตำบลจอหอ ร่วมพิธี และให้ความร่วมมือ ในการจัดทำกิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอย่างยั่งยืนเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลจอหอ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 14 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 และคุณพรรณิภา ศรีสุข ภริยา มทน.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดย ทภ.2 เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่บุตรหลานของกำลังพลข้าราชการ กองทัพภาคที่ 2 โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงร่วมพิธีเปิด ณ ลานนวมิทร์ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ท.อาชาไนย ศรีสุข มทน.2 เป็นประธานในพิธี และคุณพรรณิภา ศรีสุข ภริยา มทน.2 ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ให้แก่บุตรของกำลังพลข้าราชการ หน่วย กองทัพน้อยที่ 2 โดยมี ผู้บังคับบัญชาชั้นสูง และ ฝสธ.ทน.2 ร่วมมอบรางวัล ณ ห้องอบรม ร้อย.บก.ทน.2 ค่ายสุนารี อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ประวิทย์ หูแก้ว รอง มทน.2/หน.คณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานมอบผ้าห่มตามโครงการ "กองทัพบกช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว" โดยในครั้งนี้ได้มอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ตำบลปรุใหญ่ เฉพาะที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวจริงๆ ณ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

• พล.ต.ประวิทย์ หูแก้ว รอง มทน.2/หน.คณะทำงาน ศปป.กอ.รมน.ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน" โดยมี นายอำเภอเมืองนครราชสีมา, ข้าราชการพลเรือนในพื้นที่, คณะผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลปรุใหญ่ ร่วมพิธีและร่วมกิจกรรม ณ เทศบาลตำบลปรุใหญ่ อ.เมือง จว.น.ม. เมื่อวันที่ 8 ม.ค.58

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
กองทัพน้อยที่ ๒ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง
ประวัติ ความเป็นมา วันกองทัพไทย
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
ขั้นตอนการดำเนินการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [22010u] กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2] ร่วมลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดีต่อ"ในหลวง"ของเรา Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2