กองทัพน้อยที่ ๒
กองกำลังพล กองทัพน้อยที่ ๒
กองข่าว กองทัพน้อยที่ ๒
กองยุทธการ กองทัพน้อยที่ ๒
กองส่งกำลังบำรุง กองทัพน้อยที่ ๒
กองกิจการพลเรือน กองทัพน้อยที่ ๒
สนามลอนเทนนิสชุมชนกองทัพน้อยพัฒนา
ศูนย์พัฒนากีฬากอล์ฟ กองทัพน้อยที่ 2

พระราชดำรัส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานในอากาส นายทหารราชองครักษ์ และนายตำรวจราชองครักษ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบพระบาทถวายความจงรักภักดี ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมการฝึกของหน่วยทุกระดับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามนโยบายแม่ทัพภาพที่ 2 ประกอบด้วยงานการฝึก 
1.การฝึกทหารใหม่
2.ยิงปืนทางยุทธวิธีภายในกองทัพบก
3.ทดสอบขีดความสามารถทหารพราน
4.ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็ก
5.Hop to the bodies slams
6.กองทหารเกียรติยศ

10 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจแนะนำการประกันคุณภาพการฝึกทหารใหม่, การฝึกกองเกียรติยศ, การฝึกทหารประกอบดนตรี, การฝึกตรวจสอบ ชุดปฏิบัติการหน่วยทหารขนาดเล็กปี 2562 หน่วย กรมทหารราบที่ 6 และหน่วยขึ้นตรงกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23, และ มณฑลทหารบกที่ 25

11 มิถุนายน 2562 แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันพัฒนาที่ 2, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 และได้ให้คำแนะนำวิธีการจัดทำประกันคุณภาพ การฝึกทหารใหม่ให้กับ ผู้ฝึกฯ, ผู้บังคับกองร้อย, นายทหารยุทธการและการฝึก กรมพัฒนาที่ 2 และ เสนาธิการกรมพัฒนา 2 และตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัตการหน่วยทหารขนาดเล็ก ที่ กองร้อยฝึกรบพิเศษ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์

และ ตรวจเยี่ยมการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ณ หน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔. กองทัพภาคที่ 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. บริเวรบุ่งตาหลัว เพื่อใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2. ทำพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 รอง เสธ.ทน.2 (1) เป็นประธานการตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ทน.2 ผลัดที่ 1/62 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.3 พัน.3 โดยมี เสธ.พล.ร.3 และ ผบ.ป.3 พัน.3 ให้การต้อนรับ ผลการตรวจเยี่ยม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทหารใหม่มีสุขภาพร่างกายอยู่ในเกณฑ์ดี มีขวัญกำลังใจดี มีความพร้อมที่จะรับการฝึกต่อไปได้

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 กองทัพน้อยที่ 2 จัด กำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ, เอกชน และประชาชนจิตอาสา ทำความสะอาดขุดลอกคลอง ณ บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาคลองชลประทานบ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล นายทหาร นายสิบ และพลทหารของหน่วย ร่วมกันออกกำลังกายประจำบ่ายวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย และสร้างความรู้รักสามัคคีของกำลังพล ตามนโยบายของกองทัพบก ณ ลานนวมินทร์ สวนน้ำบุ่งตาหลัวเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 0900 แม่ทัพน้อยที่ 2 และกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ประกอบพิธีเวียนเทืยน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ,0900 รอง เสธ.ทน.2(1) เดินทางไปร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯ เนื่องในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2562 ณ มณฑลพิธีห้อง Mcc Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช โดยมี มทภ.2 เป็นประธานฯ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อ 29 เม.ย. 62 พลโท ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/62 จำนวน 28 นาย ที่ครบกำหนดปลดประจำการในวันที่ 1 พ.ค. 62 ณ กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา นายทหารและนายสิบกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธี

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 1400 น. พันเอกหญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวกำลังพลที่คลอดบุตร จำนวน 4 ราย และบุพการีพิการทุพพลภาพจำนวน 1 ราย ณ บ้านพักสวัสดิการข้าราชการชุมชนกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมให้คำแนะนำการดำรงตนและวิธีเลี้ยงดูบุตรเพื่อพัฒนาการที่ดีตามวัย

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +

เมื่อวันที 5 เมษายน 2562 พล.อ.เถลิงศักดิ์ พูลสุวรรณ ผทค.(พ.) ทบ. ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ มทน.2 ให้กับ พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม ณ ห้องประชุม ทน.2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม +
 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN)
KM : : ศูนย์การจัดการองค์ความรู้ กองทัพน้อยที่ 2
การปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พรบ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กองทัพบก
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Hotmail
ส่ง e-mail ถึงกองทัพน้อยที่ 2 โดย Gmail
Facebook กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2
last update
 
 
กองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 [corps2]