25 ต.ค. 65 ผอ.กกพ.ทน.2 ได้นำนายทหารสัญญาบัตรที่รายงานตัวออกและเข้า เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใหม่ จำนวน 4 นาย เข้าพบ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 เพื่อรายงานตัว ออกและเข้า มทน.2 ได้แสดงความยินดี กับกำลังพลที่ได้รายงานตัวออก-เข้า และกรุณาให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งได้มอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่รายงานตัวด้วย