พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 และพลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุพางค์พรรณ พาดกลาง ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 และพลตรี ปิยะพณห์ ฐิตวัฒนานนท์ รองแม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณชนัญธวีธ์ ฐิตวัฒนานนท์ รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมบันทึกเทปวีดิทัศน์กล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องส่ง 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13…

Continue Reading

พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด หัวหน้าสำนักงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหารกองประจำการ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในหน่วย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 พันเอก ธนกฤต พันธุ์รอด หัวหน้าสำนักงาน แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย​ผู้อำนวยการกอง ฝ่ายเสนาธิการ กองทัพน้อยที่ 2 กำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวน พลทหารกองประจำการ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมใจกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภายในหน่วย โดยดำเนินการจิตอาสาพัฒนา ปลูกพืชผักสวนครัว จำนวน 100 ต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงเกษตร กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

Continue Reading