“แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลออกฝึกตามวงรอบ”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงชีพในป่า ของกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ในห้วงของการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2566 (นอกที่ตั้ง) พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ณ พื้นที่โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกและแปลงทดลองเกษตรกรรม ทภ.2 (พลพัฒนา 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *