“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”

“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ณ ห้องอบรมกองร้อย กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงร่างกาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ในรอบต่อไป…

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พบปะให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ให้กับน้องทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้นำ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” ข้อที่ 6 มาสอนน้องทหาร เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือ และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชิวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *