พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารกองประจำการ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรสอนเสริม เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทหารกองประจำการ กองทัพน้อยที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“แม่ทัพน้อยที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลออกฝึกตามวงรอบ”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกดำรงชีพในป่า ของกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ในห้วงของการฝึกเป็นหน่วยหมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2566 (นอกที่ตั้ง) พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล ณ พื้นที่โครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกและแปลงทดลองเกษตรกรรม ทภ.2 (พลพัฒนา 2)

Continue Reading

“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”

“ส่งกำลังใจ สานฝันน้องคนเล็ก สู่นักเรียนนายสิบทหารบก”พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าพบปะเยี่ยมให้กำลังใจทหารกองประจำการที่เข้าโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ณ ห้องอบรมกองร้อย กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบำรุงร่างกาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และแนะนำการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมสำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนายสิบทหารบก ในรอบต่อไป… พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พบปะให้กำลังใจ แนะนำแนวทางในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2566 ให้กับน้องทหารกองประจำการ พร้อมทั้งได้นำ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” ข้อที่ 6 มาสอนน้องทหาร เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือ และน้อมนำไปปฏิบัติในการดำเนินชิวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเอง สังคมและประเทศชาติ ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2

Continue Reading