“ทน.2 ร่วมกิจกรรม สภากาแฟ จังหวัดนครราชสีมา”

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *