“ Open House กับ กองทัพน้อยที่ 2 “

กองทัพน้อยที่ 2 จัดกิจกรรมเปิดบ้านทหารใหม่ รุ่นปี 2565 ผลัดที่ 2 ณ สนามกีฬากองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อแสดงความยินดีกับทหารใหม่และต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามาเยี่ยมชม ชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆในรั้วทหาร พร้อมรับชมการแสดง ท่ากายบริหารกองทัพบก และการแสดงชุด ท่าการยิงปืนฉับพลันจากน้องๆทหารที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เบื้องต้น เป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ในโอกาสนี้ พลโทธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 และผู้บังคับบัญชา ฝ่ายเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 ได้ร่วมรับประทานอาหาร พบปะพูดคุยกับน้องทหารใหม่ สร้างความรู้สึกยินดีให้กับครอบครัวของน้องทหารเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *