” กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566″

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ มทน.2 ,คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธาน สม.ทบ.สาขา ทน.2 พร้อมด้วยกำลังพลกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณด้านหน้าอาคาร บก.ทภ.2 และร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล โดยมี พลโท สวราชย์ แสงผล มทภ.2 เป็นประธานในพิธี ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี ซึ่งการจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศล ในครั้งนี้ เพื่อธำรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และสืบสาน ดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนิยมอันดีงามของชาวไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *