พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2กรุณามอบหมายให้ พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งประสานปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญ กับผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1, 2, 3 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 และผู้อำนวยการสำนักงานและงบประมาณฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เขตดุสิต จ.กรุงเทพ พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวสารหอมมะลิเพื่อแสดงความขอบคุณในนาม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ให้กับทุกส่วนราชการที่ได้กรุณาให้การต้อนรับ…

Continue Reading