“ จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยกิจกรรมเดือนธันวาคมนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาดูแล ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือนรับรองพิเศษ ล้างขัดห้องน้ำห้องส้วม ทาสีเวทีลานกิจกรรม”ลานเพลิน”และทำความสะอาดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ทำให้บริเวณโดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ณ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *