พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯที่เข้าร่วมประชุม ได้เสนอชื่อให้ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2566 โดยมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ และประธานกรรมการได้กรุณามอบเงินปันผลตามหุ้น, เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก และมอบเงินสวัสดิการให้แก่หน่วยและเจ้าหน้าที่หน่วย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกและสวัสดิการหน่วย และประธานฯกรุณากล่าวขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ และกล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *