พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2กรุณามอบหมายให้ พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 และคณะฝ่ายเสนาธิการ เดินทางเข้าพบและประสานแผนงาน และการเสนอโครงการ(เพิ่มเติม)ในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งประสานปฏิบัติในเรื่องที่สำคัญ กับผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1, 2, 3 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 และผู้อำนวยการสำนักงานและงบประมาณฯ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี เขตดุสิต จ.กรุงเทพ พร้อมกันนี้ ได้มอบข้าวสารหอมมะลิเพื่อแสดงความขอบคุณในนาม ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 2 ให้กับทุกส่วนราชการที่ได้กรุณาให้การต้อนรับ…

Continue Reading

“ จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในกองทัพน้อยที่ 2 ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยกิจกรรมเดือนธันวาคมนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาดูแล ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบเรือนรับรองพิเศษ ล้างขัดห้องน้ำห้องส้วม ทาสีเวทีลานกิจกรรม”ลานเพลิน”และทำความสะอาดอาคารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ทำให้บริเวณโดยรอบมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการใช้พื้นที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไป ณ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา

Continue Reading

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สำหรับการประชุมครั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ฯที่เข้าร่วมประชุม ได้เสนอชื่อให้ พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 22 ประจำปี 2566 โดยมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ และประธานกรรมการได้กรุณามอบเงินปันผลตามหุ้น, เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก และมอบเงินสวัสดิการให้แก่หน่วยและเจ้าหน้าที่หน่วย เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกและสวัสดิการหน่วย และประธานฯกรุณากล่าวขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ และกล่าวอำนวยพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2566 ที่จะถึงนี้ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี

Continue Reading

“ตักบาตรพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9”

พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย คุณสุกัญญา แจ้งประจักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 และภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 20 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา “ทน.2 พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9”พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2…

Continue Reading