“ส่งกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้กับครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2”

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยม นางอารุณ ปิ่นงาม มารดาของ ส.ท.ปณิธาน ปิ่นงาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ยังให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *