“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ทินกร ช่างสลัก รอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ การทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น ตามนโยบายของแม่ทัพน้อยที่ 2 ที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว ต้องการให้ควบคุม และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี คุณพัชร์ปพร เนตรากูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *