“มทน.2 ห่วงใยกำลังพล ดูแลอย่างทั่วถึง”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร.อ. มานิตย์ ศรีภักดี กำลังพลของหน่วย ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในวัน Big Cleaning Day ทำให้แขนหักทั้ง 2 ข้าง ณ บ้านพักข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 3 ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แทนความห่วงใยจาก #ครอบครัวกองทัพน้อยที่2 ที่มีต่อกำลังพลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *