“มทน.2 ห่วงใยกำลังพล ดูแลอย่างทั่วถึง”

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วยคณะนายทหาร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียน ร.อ. มานิตย์ ศรีภักดี กำลังพลของหน่วย ซึ่งประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในวัน Big Cleaning Day ทำให้แขนหักทั้ง 2 ข้าง ณ บ้านพักข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 3 ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณามอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค แทนความห่วงใยจาก #ครอบครัวกองทัพน้อยที่2 ที่มีต่อกำลังพลดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

Continue Reading

“ส่งกำลังใจ มอบความห่วงใย ให้กับครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2”

พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปเยี่ยม นางอารุณ ปิ่นงาม มารดาของ ส.ท.ปณิธาน ปิ่นงาม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวทั้งนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ยังให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวต่อไป

Continue Reading

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”

“จิตอาสา พัฒนาสังคมให้น่าอยู่”เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพลภายในหน่วย พร้อมสมาชิกแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพน้อยที่ 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ตามดำริของ แม่ทัพน้อยที่ 2 ที่ต้องการให้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาเป็นประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักชุมชนทหารกองทัพน้อยพัฒนา และทาสีรั้ว-เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นภายในบริเวณบ้านพัก เป็นการทำบ้านให้น่ามอง ทำสังคมให้น่าอยู่ เกิดทัศนียภาพที่สวยงามแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

Continue Reading

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”

“ รู้รายรับ ทราบรายจ่าย เรียนรู้การออมง่ายๆ ให้คุณภาพชีวิตที่ดี ”เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. แม่ทัพน้อยที่ 2 มอบหมายให้ พันเอก ทินกร ช่างสลัก รอง เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธาน ในการเปิดการอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้กำลังพล มีความรู้ การทำบัญชีครัวเรือนเบื้องต้น ตามนโยบายของแม่ทัพน้อยที่ 2 ที่มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัว ต้องการให้ควบคุม และลดรายจ่ายภายในครัวเรือนได้ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี คุณพัชร์ปพร เนตรากูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ผู้แทนจาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี

Continue Reading