“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของกองทัพน้อยที่ 2 ประจำปี 2565 (ห้วงวันที่ 16 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565) ณ สนามฟุตบอล กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยในครั้งนี้ จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอลและเปตอง ถือเป็นกิจกรรมที่ สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในหน่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *