“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ของกองทัพน้อยที่ 2 ประจำปี 2565 (ห้วงวันที่ 16 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565) ณ สนามฟุตบอล กองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและเพื่อสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของกำลังพลภายในหน่วย รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยในครั้งนี้ จัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล, วอลเล่ย์บอลและเปตอง ถือเป็นกิจกรรมที่ สร้างความสนุกสนาน สามัคคี ให้เกิดขึ้นภายในหน่วย

Continue Reading

“ด้วยความห่วงใย มทน.2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ #น้องคนสุดท้อง ของกองทัพบก”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.50 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เข้าตรวจเยี่ยมทหารใหม่ ผลัดที่ 2/65 ของกองทัพน้อยที่ 2 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 103 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ค่ายสุรนารี เพื่อเข้ารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวทหารใหม่ทุกนาย จะได้เข้าตรวจเยี่ยม ช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อคลายความกังวลให้กับน้องคนสุดท้องของกองทัพบก โอกาสนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้พบปะผู้ฝึกฯ ครูฝึก และทหารใหม่ รับฟังคำชี้แจงการจัดการฝึก รวมทั้งได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญ และผลไม้ให้แก่หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

Continue Reading

“ไม่มีความสําเร็จใด ที่จะไม่ใช้ความพยายาม”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่กำลังพลที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ณ ห้องพิธีการ กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา ในการนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กล่าวให้โอวาทแก่กำลังพลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต้องร่วมกันสร้างคน สร้างงาน และร่วมกันพัฒนาหน่วยให้งานมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพต่อไป

Continue Reading

🏃🏼‍♀️”กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ” 🏃🏼

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ ทน.2 เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 65 มทน.2 มอบหมายให้ พล.ต.ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รอง มทน.2 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย พล.ต.ฉกาจพงษ์ หงษ์ทอง เสธ.ทน.2, พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รอง เสธ.ทน.2 (1), ผอ.กอง สธ.ทน.2 และนำกำลังพลของ ทน.2 ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก นาย วัชระ ชีกลาง เจ้าหน้าที่พละศึกษา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมาโดยได้รับมอบอุปกรณ์กีฬาประกอบด้วย1. ลูกฟุตบอล จำนวน 4 ลูก2. ลูกวอลเล่ย์บอล จำนวน 4 ลูก3. ลูกตะกร้อ จำนวน…

Continue Reading