“มทน.2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

“มทน.2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พล.ท. ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เฝ้าฯ ส่งเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบิน บน.1 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid – 19 ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด+2 55

Continue Reading

พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการตรวจบ้านพักกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พ.อ.ทินกร ช่างสลัก รองเสนาธิการกองทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการตรวจบ้านพักกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 เพื่อกำหนดแผนการปรับปรุงพัฒนาบ้านพัก ให้มีสภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้กำลังพลและครอบครัวทุกห้องแถว ดูแลสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสะอาดเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการตรวจการ จัดระเบียบบ้านพักเป็นประจำทุกเดือน

Continue Reading