“ปั่นด้วยใจ ปั่นไปด้วยรอยยิ้ม”

“ปั่นด้วยใจ ปั่นไปด้วยรอยยิ้ม”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.50 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 นำกำลังพล กองทัพน้อยที่ 2 ปั่นจักรยาน ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สร้างร่างกายให้แข็งแรง ณ บริเวณ สวนน้ำฯ ร.9 ค่ายสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“ครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2 ครอบครัวเดียวกัน เราไม่ทิ้งกัน”

“ครอบครัวกองทัพน้อยที่ 2 ครอบครัวเดียวกัน เราไม่ทิ้งกัน”เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมพร กว้างนอก บิดาของ พลฯ อดิชัย กว้างนอก ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/64 ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ณ บ้านเลขที่ 9 หมู่ 8 บ.หนองปรือ ต.บ้านปรางค์ อ.คง จ.นครราชสีมา พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตต่อไป

Continue Reading

“ทน.2 ประชุม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความเดือดร้อนของกำลังพล”

“ทน.2 ประชุม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน ความเดือดร้อนของกำลังพล”เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในการประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินกำลังพล ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading