ส่งน้องคนเล็กจากอ้อมอกผู้บังคับบัญชา สู่อ้อมกอดของพ่อแม่

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 พลโท ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา กำลังพลของหน่วย และพลทหารรุ่นน้อง ร่วมส่งน้องๆ ทหารกองประจำการ ซึ่งเปรียบเสมือน น้องคนเล็ก ของครอบครัว ที่ปฏิบัติราชการครบกำหนดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร จำนวน 28 นาย กลับสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวอันเป็นที่รัก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความปลื้มปีติยินดี และความห่วงใยจากพี่ๆน้องๆ และคณะผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ซึ่ง หน่วยได้จัดรถตู้ของหน่วยนำส่งที่ บขส.อำเภอเมืองนครราชสีมา และจัดรถบัสนำส่งที่ บขส.อำเภอเมืองอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สร้างความประทับใจให้แก่ พ่อแม่และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ที่กองทัพบกได้ใส่ใจ ดูแลบุตรหลานเปรียบเสมือนคนในครอบครัว และอุ่นใจที่ลูกหลานผ่านการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีวินัย ซึ่งจะส่งผลให้พวกเขาเหล่านี้เป็นคนดีของสังคมและสร้างคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป

Continue Reading

“อิ่ม…อร่อย…กับอาหารมื้อสุดท้ายในรั้วทหาร”

กองทัพน้อยที่2 โดย พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณาจัดอาหารมื้อพิเศษ ในโอกาสที่น้องๆ ทหารครบกำหนดปลดประจำการ เพื่อตอบแทนความเสียสละของน้องๆ ทหารทุกนายที่ได้ทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ พร้อมกันนี้ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับทหารกองประจำการ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ โรงประกอบเลี้ยง กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“จงภาคภูมิใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับใช้ชาติ” ทน.2 จัดพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชา

“จงภาคภูมิใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับใช้ชาติ” ทน.2 จัดพิธีอำลาหน่วยและผู้บังคับบัญชาพล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วย และผู้บังคับบัญชา พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทหารกองประจำการที่จะครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 28 นาย พร้อมกันนี้ แม่ทัพน้อยที่ 2 ได้กรุณากล่าวให้โอวาทและขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ อย่างเต็มความสามารถและสมเกียรติด้วยดีตลอดมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องอบรม กองร้อยกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Continue Reading

“กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี”

“กองทัพน้อยที่ 2 ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ทอดกฐินสามัคคี”31 ต.ค. 65 เวลา 09.40 น. พล.ท.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ แม่ทัพน้อยที่ 2 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยมี พล.ท.สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธี

Continue Reading